Khoa Truyền thông và Mạng máy tính

Mời SV ngành CNTT tham dự ngày Open - Day tại Công ty SPS

Công ty TNHH Swiss Post Solutions (SPS) mời SV Cao đẳng Viễn Đông ngành Công nghệ thông tin (CNTT)...

Lễ Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 08 Ngành Truyền Thông &...

Lễ Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 08 Ngành Truyền Thông & Mạng Máy Tính Trường Cao Đẳng Viễn Đông.

Ngành Truyền thông và Mạng máy tính học những gì? Ra trường...

Hiện nay, mạng máy tính đã trở thành nhân tố quan trọng, là cầu nối trao đổi thông tin giữa các cá...

Lãnh sự quán Ấn Độ cùng đại điện 13 Doanh nghiệp chuyên về...

Lãnh sự quán Ấn Độ cùng đại điện 13 Doanh nghiệp chuyên về CNTT đến thăm và tham quan trường Cao...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400