Khoa Lập trình ứng dụng

Khoa Công Nghệ thông tin

Trong xu thế Thế giới chúng ta đang chuyển sang thời đại số hóa – Ngày nay, không có một ngành công...

Giới thiệu việc làm bán thời gian cho HSSV trường Cao đẳng...

Đoàn trường Cao đẳng Viễn Đông gởi dến các bạn HSSV thông tin các việc làm bán thời gian.

Thông báo tuyển sinh viên thực tập các khối ngành Kinh tế,...

Thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập các khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ của...

Thông báo về việc tiếp nhận và xứ lý các thông tin đối với...

Nhằm để phục vụ tốt công tác Học sinh-Sinh viên (HSSV) đối với tất cả các bạn đang theo học tại...

Thông báo tuyển dụng SV thực tập có lương ngành CNTT, QTKD

Sinh viên Cao đẳng Viễn Đông ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh thực tập có lương.

TKB HK2 (2013-2014) lớp liên thông CĐ Khóa 8 Khoa CNTT

Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin cơ sở Quận 10 thông báo Thời khóa biểu HK2 (2013-2014) lớp liên...

TB v/v tổ chức HK1 (2013-2014) cho SV Khóa 5, 6 hệ CĐ Chính...

Ban Chủ nhiệm các Khoa và Phòng Đào tạo tổ chức học kỳ I năm học 2013 - 2014 cho sinh viên Khóa 5, 6...

TKB Tuần 10 (01/11 - 09/11/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 10 (04/11 - 09/11/2013) của HKI (2013-2014)

Thông báo học GDQP-AN năm 2013

Nhà trường tổ chức lớp học Giáo dục Quốc phòng vào thời điểm tháng 08/2013

TKB Tuần 1 (02/09 - 07/09/2013) của HKI (2013-2014)

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu TKB Tuần 1 (02/09 - 07/09/2013)...

Lịch thi lớp Liên thông Cao đẳng K.8 + K.10 HK1 (2012-2013)

Văn phòng Khoa cơ sở Quận 10 xin Thông báo Lịch thi kết thúc môn HK1 (2012-2013) Khoa Công nghệ...

Hot !!! Các bạn Tân HSSV và thí sinh xét tuyển NV2 2013 tại...

Bằng mọi nổ lực của Ban lãnh đạo và tập thể Trường Cao đẳng Viễn Đông quyết tâm không để HSSV Cao...

Thời khóa biểu Khóa 5, 6 của HK1 (2013-2014)

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Khóa 5, 6 của HK1 (2013-2014)

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400