Phòng Đào tạo

Thông báo áp dụng chuẩn đầu ra cho Sinh viên hệ Cao đẳng...

Căn cứ Báo cáo số 93/BC-CĐVĐ ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Viễn Đông về...

Quyết định v/v đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng...

Quyết định về việc đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp lên Cao đẳng 2 ngành: Quản trị kinh...

Thông báo danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp Khóa...

Phòng Đào tạo thông báo cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2 hệ chính quy đã hoàn tất đủ các...

Thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa...

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 1,2 hệ chính quy, đã hoàn tất đủ...

Danh sách & lý lịch trích ngang giảng viên bản ngữ (native...

Danh sách & lý lịch trích ngang giảng viên bản ngữ (native speakers), dự kiến dạy các kỹ năng...

Thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa...

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 2 hệ chính quy, đã hoàn tất đủ các...

Thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa...

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 2, 3 hệ chính quy, đã hoàn tất đủ...

Thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa...

Thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa 2 - Đợt 14 và Khóa 3 - Đợt 4

Thông báo danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp Trung...

Nhà trường thông báo danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp Trung cấp Khóa 4 - Đợt 1 như sau:

Hướng dẫn đăng ký môn học qua mạng

Bài giảng Môn Giáo dục chính trị của Cô Huỳnh Ái Hậu, Giảng viên trường Cao đẳng Viễn đông được...

Thông báo danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa...

Nhà trường thông báo danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp Khóa 4 - Đợt 1 như sau:

Thông báo danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa...

Nhà trường thông báo danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa 1 - Đ11, 2 - Đ15, 3 - Đ5 như...

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp nghề, Trung cấp...

Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên...

TKB tuần 10 (Từ 29/04 đến 04/05/2013) của HK II (2012-2013).

Cơ sở Phú Nhuận - Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời khóa biểu tuần 10 (Từ 29/04 đến...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400