Sinh viên tốt nghiệp

Thông báo tuyển dụng dành cho HSSV đã tốt nghiệp tại Cao...

Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Viễn Đông vui lòng liện hệ gấp với Trung tâm Tư...

Thông báo danh sách Sinh viên đựoc công nhận tốt nghiệp Khóa...

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 4 – Khoa Kế toán, Quản trị kinh...

Thông báo tuyển dụng lương cao (từ 5 - 8 triệu/tháng) dành...

Cơ hội việc làm lương cao dành cho sinh viên Cao đẳng Viễn Đông tốt nghiệp các khối ngành: Quản trị...

Thông báo Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa...

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 4 hệ chính quy, đã hoàn tất đủ các...

TB Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp các Khóa đợt tháng...

TB Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa 1- đợt 4(TC), Khóa 2 - Đợt 17 (CĐ), Khóa 3 –...

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Khóa 4 – Đợt 3

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 4 - Đợt 3 đã hoàn tất đủ các điều kiện...

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp K.2 - Đợt...

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 2, 3, 4 – Sinh viên Trung cấp...

TB Khóa 4, Xét TN đợt 1 và đợt 2 (CĐCQ) nhận bằng tốt nghiệp...

Phòng Đào Tạo thông báo đến các Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Khóa 4 nhận bằng tốt nghiệp (bản...

TB nhận bằng tốt nghiệp (bản chính) tháng 11/2013 các khóa...

Phòng Đào tạo thông báo HSSV đã xét TN hệ CĐCQ K2 (Đợt 17), K3 (Đợt 7 và Đợt 8), K4 (Đợt 1- BS, Đợt...

TB xét Tốt nghiệp K2 -Đợt 5 (TC) và K3- Đợt 8 (CĐ)

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng chuyên...

TB xét Tốt nghiệp K4- Đợt 5 (CĐ)

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng chuyên...

TB xét TN K2 - Đợt 18 (CĐ), K3 – Đợt 9 (CĐ), Khóa 4– Đợt 4...

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 2, 3 – Học sinh Trung cấp chuyên...

TB xét Tốt nghiệp K4- Đợt 6 (CĐ)

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp Khóa 4 hệ chính quy, đã hoàn tất đủ các...

TB nhận bằng TN (bản chính) tháng 3/2014 các khóa hệ CĐCQ,...

Phòng Đào tạo thông báo HSSV đã xét TN hệ CĐCQ K2 (Đợt 18, Đợt 19), K3 (Đợt 9 và Đợt 10) và hệ TCCN...

TB nhận bằng TN (bản chính) tháng 4/2014 khóa 4 hệ CĐCQ...

Phòng Đào Tạo thông báo đến các Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Khóa 4 ngành Tin học ứng dụng nhận...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400