TT Ngoại ngữ

TB khai giảng lớp ôn Toeic nội bộ 05-5B

Trung tâm thông báo đến các bạn đã đăng ký lớp Ôn nội bộ lịch khai giảng và danh sách

TB khai giảng lớp ôn Toeic nội bộ 05-5A

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến các bạn đã đăng ký lớp Ôn nội bộ lịch khai giảng và danh sách

Thông báo v/v nhận bằng TOEIC

Thông báo v/v nhận bằng TOEIC

Danh sách lớp TOEIC 5 tuần và TOEIC 12 tuần

Thông báo cập nhật danh sách đăng ký luyện thi TOEIC dành cho các lớp 5 tuần và các lớp 12 tuần Cập...

Danh sách đăng ký thi TOEIC 12 tuần

Trường cao đẳng Viễn Đông, Trung tâm ngoại ngữ, thông báo danh sách đăng ký thi TOEIC dành cho các...

DS lớp TOEIC (23/03/15)

Trường cao đẳng Viễn Đông, trung tâm Ngoại Ngữ, thông báo danh sách lớp TOEIC

Lịch thi & khai giảng lớp TOEIC

Trường Cao đẳng Viễn Đông, trung tâm ngoại ngữ, thông báo lịch khai giảng lớp TOEIC 12 Tuần Khai...

TB tổ chức thi TOEIC nội bộ đợt 6

Trung tâm ngoại ngữ tổ chức đợt thi Toeic nội bộ đợt 6 cho các bạn học lớp 05_5A, 05_5B và các bạn...

Điểm thi TOEIC đợt 16 (22.05.15)

Trường cao đẳng Viễn Đông, Trung tâm ngoại ngữ, thông báo điểm thi TOEIC nội bộ đợt 16. Thi vào ngày...

Khai giảng lớp TOEIC

Trường Cao đẳng Viễn Đông, trung tâm ngoại ngữ, thông báo lịch khai giảng lớp TOEIC cơ sở Phú Nhuận...

Lịch thi TOEIC 12 Tuần (22.07.15)

Trường Cao đẳng Viễn Đông, trung tâm ngoại ngữ, thông báo lịch thi TOEIC dành cho các lớp ôn thi...

Lịch thi TOEIC 12 Tuần (Tháng 12/2015)

Trường Cao đẳng Viễn Đông, trung tâm ngoại ngữ, thông báo lịch thi TOEIC dành cho các lớp ôn thi...

Lịch mở lớp & lịch thi TOEIC

Trung tâm ngoại ngữ, trường cao đẳng Viễn Đông thông báo lịch mở lớp ôn TOEIC và lịch thi TOEIC nộ...

[TB] Mở lớp ôn thi IELTS (lần 2)

Thông báo mở lớp ôn thi IELTS dành cho sinh viên khóa 6, nhằm bổ sung điều kiện tốt nghiệp đối với...

Danh sách thi TOEIC (13.12.2014)

Thông báo cập nhật danh sách đăng ký thi TOEIC dành cho các lớp 5 tuần và các lớp 12 tuần Cập nhật...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400