Khoa Lập trình ứng dụng

Ngày gửi 11/06/2015

 -  1342 Lượt xem

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2015

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIN HỌC
Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
Mã ngành: 42480207

1. Kiến thức
• Nắm vững nền tảng lý thuyết cơ bản cơ chế hoạt động chung của hệ thống mạng máy tính, các bộ phận, các giao thức, cách thức truyền dữ liệu trên mạng, cấu trúc của máy tính, hệ điều hành.
• Có hiểu biết về một số môn học bổ trợ để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
• Có trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC.
• Hiểu và vận dụng được kiến thức về quản trị mạng, dịch vụ mạng, thực hành an ninh mạng, thiết kế mạng, mạng không dây...
2. Kỹ năng
• Có khả năng lắp ráp, sửa chữa và bảo trì phần cứng máy tính.
• Thiết kế và quản trị Web ở mức cơ bản.
• Biết sử dụng các phần mềm ứng dụng trong quản lý.
• Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để triển khai ứng dụng trong cơ quan doanh nghiệp.
• Có khả năng học liên thông CĐ và các bậc học cao hơn. Có khả năng tìm hiểu và thích ứng cao so với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin để hoàn thiện khả năng chuyên ngành của mình.
3. Thái độ
• Có ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng tự học và làm việc độc lập.
• Có tác phong trong công nghiệp, có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết công việc hợp lý, hòa đồng với đồng nghiệp.
4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
• Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống mạng máy tính, quản trị hệ thống mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp.
• Có khả năng cài đặt, quản trị hệ thống mạng cho các công ty, xí nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị xã hội… Khai thác và cài đặt các dịch vụ mạng Internet như Mail, Web, DNS, FTP... cho các đơn vị, công ty, xí nghiệp…. Chẩn đoán, giám sát, theo dõi và khắc phục các sự cố mạng máy tính. Bảo trì, nâng cấp, tối ưu hệ thống mạng.
• Cán bộ phòng tin học ở các cơ quan, doanh nghiệp, trong đó công việc chính là ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin.
 
                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           (đã ký)


                                                                                                              Th.S Trần Thanh Hải

Khoa CNTT

Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu