Khoa Quản trị kinh doanh

Ngày gửi 23/06/2015

 -  1137 Lượt xem

                  SINH VIÊN CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG THỰC HÀNH TỔ CHỨC
                                     ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
                                     Lớp Quản trị văn phòng - 07VPC
          Được Ban giám hiệu quan tâm và tạo điều kiện thực hành tại doanh nghiệp, các bạn sinh viên Quản trị văn phòng Khóa 7 – 07VPC đã có cơ hội tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho 1 công ty mô phỏng là Công ty XNK Thanh Bình tại trụ sở của Công ty chứng khoán SJC – 233 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM vào lúc 13 giờ ngày 20/06/2015.

          Trong khuôn khổ môn học Quan hệ Nhà đầu tư, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Tạ Thị Thanh Huyền, cũng chính là Giám đốc Phân tích và Tư vấn của Công ty Chứng khoán SJC, các bạn sinh viên 07VPC đã được hóa thân vào các vai trò khác nhau trong Đai hội.

SV Quản trị văn phòng Cao đẳng Viễn Đông tại  Công ty chứng khoán SJC

          Để chuẩn bị cho  Đại hội, các bạn sinh viên 07VPC đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nội dung chương trình, được chia ra nhiều nhóm  như Nhóm Hội đồng quản trị, Nhóm Cổ đông, Nhóm Ban kiểm soát, Nhóm Ban kiểm phiếu, Nhóm Ban thư ký,...và đều hoạt động rất tích cực.
          Trong khung cảnh sàn giao dịch của 1 công ty tài chính chuyên nghiệp, Đại hội cổ đông của Công ty XNK Thanh Bình diễn ra rất nghiêm túc và trang trọng từ hình thức đến nội dung. Khai mạc Đại hội là các nghi thức như kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông,...
          Nhóm Hội đồng quản trị trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015, các tờ trình về các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết của Công ty XNK Thanh Bình.

Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông

          Không khí đại hội trở nên sôi nổi hơn trong phần thảo luận với phần chất vấn của các cổ đông và phần giải đáp thắc mắc của Hội đồng quản trị. Những thắc mắc của các cổ đông được đưa ra trong Đại hội rất thiết thực và bám sát  Báo cáo của Hội đồng quản trị chứng tỏ các bạn SV 07VPC đã bỏ công nghiên cứu nội dung của Đại hội cổ đông. Tuy nhiên, do lần đầu tiên tiếp xúc thực tế, các bạn còn nhiều lúng túng. Ngoài ra, vì tất cả đều là SV nhập vai nên đôi khi các bạn nhầm lẫn vai trò mình đang đóng, dẫn đến tình trạng dở khóc dở cười khi thành viên Hội đồng Quản trị có trường hợp lại tự chất vấn chính mình hay thành viên Ban Kiểm phiếu quên ghi nhận số lượng  biểu quyết.