Khoa Lập trình ứng dụng

Ngày gửi 12/10/2015

 -  1101 Lượt xem

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công Nghệ Thông Tin (CNTT) Việt Nam (VINASA) đã chính thức công bố danh sách 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015 (Vietnam’s Leading IT Companies) ngày 12/10/2015, trong các Công ty này có những Doanh Nghiệp (DN) đang hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung, có những DN hiện đang tham gia giảng dạy cho Sinh Viên (SV) Cao đẳng Viễn Đông và có hiện đang thu hút rất nhiều SV Cao đẳng Viễn đông làm việc:


Các DN đang hoạt động tại Công viên Phần mềm Quang Trung
- Công ty TNHH Digi-Texx Việt Nam (Digi-Texx Vietnam)
- Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)
- Công ty TNHH Tư vấn và phát triển phần mềm LARION (Larion Co., Ltd.)
- Công ty TNHH Luxoft Việt Nam (Luxoft Vietnam)
- Công ty TMA Solutions (TMA Solutions)
- Công ty CP Tập đoàn HiPT (HiPT Group)
- Công ty CP giải pháp và nguồn lực công nghệ ITSOL (ITSOL)
- Công ty CP Thông minh MK (MK Smart)
- Công ty Cổ phần Net Nam
- Công ty CP Biển Bạc (Silver Sea)
- Công ty CP Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group)
- Công ty TNHH ISB Việt Nam (IVC)

Các DN đang tham gia giảng dạy tại CĐ Viễn Đông
- Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam (Harvey Nash Vietnam)
- Công ty TNHH Luxoft Việt Nam (Luxoft Vietnam)
- Công ty TMA Solutions (TMA Solutions)
- Công ty CP Tập đoàn HiPT (HiPT Group)
- Công ty TNHH Tư vấn và phát triển phần mềm LARION (Larion Co., Ltd.)

Các DN đang nhận SV Cao đẳng Viễn Đông làm việc, kiến tập
- Công ty TNHH Digi-Texx Việt Nam (Digi-Texx Vietnam)
- Công ty TNHH Luxoft Việt Nam (Luxoft Vietnam)
- Công ty TMA Solutions (TMA Solutions)
- Công ty TNHH Tư vấn và phát triển phần mềm LARION (Larion Co., Ltd.)

Danh sách 40 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015


Trần Quốc Khánh Cường

Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu