Phòng Công tác HSSV

Ngày gửi 13/04/2016

 -  3439 Lượt xem

Không nộp bảo hiểm y tế có thể bị buộc thôi học

 

08:34 AM - 12/04/2016 Báo Thanh Niên

 

Theo đó, các mục vi phạm và khung xử lý kỷ luật với sinh viên trong quy chế mới có đưa vào nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế. Cụ thể, sinh viên cố tình nộp chậm hoặc không nộp học phí và bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng, tùy theo mức độ, sinh viên bị xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học.

 

Trước đây trên các phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến, thậm chí của đại diện Bộ Y tế cho rằng nhà trường đề nghị xử lý kỷ luật sinh viên không mua bảo hiểm y tế là không tối ưu mà nên có biện pháp tuyên truyền, giáo dục sinh viên về những quy định cũng như lợi ích tham gia bảo hiểm y tế.

 

Ngoài ra, quy chế này cũng bổ sung một hành vi sinh viên không được làm là đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết và hình ảnh trên mạng internet có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy; xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 23.5.

P.CTHSSV

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400