Thông báo cho SV

Ngày gửi 23/09/2016

 -  2982 Lượt xem

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          PHÒNG ĐÀO TẠO                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           
  Số: 29 /TB-PĐT-16                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2016
 
THÔNG BÁO 
V/v Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Ngành Truyền thông mạng máy tính
Hệ cao đẳng chính quy và Hệ Cao đẳng liên thông
 
 
Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa 7 Ngành Truyền thông Mạng máy tính hệ Cao đẳng chinh quy và hệ Cao đẳng liên thông đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: 
 
1. Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Đúng 13h00, ngày 24/09/2016
 
2. Địa điểm bảo vệ : Phòng Curie 1 - Lầu 3 - Khu CV PMQT, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM
 
3. Các sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo danh sách
 
4. Thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của sinh viên tối đa là 15 phút/báo cáo, chưa tính thời gian trả lời các câu hỏi của Hội đồng phản biện. 
 
5. SV tham gia bảo vệ khóa luận mặc trang phục lịch sự nghiêm túc (nam mặc áo sơ mi, quần tây và bỏ áo vào quần, giày/ dép có quai sau) và có mặt đúng giờ. Các SV khóa khác có thể đến tham dự, lưu ý giữ trật tự trong thời gian tổ chức và có mặt đúng giờ.
 
SAU KHI BẢO VỆ XONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, SINH VIÊN HIỆU CHỈNH THEO YÊU CẦU VÀ GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG VÀ NỘP LẠI
 
- 1 CUỐN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÌA CỨNG MÀU XANH DƯƠNG, CHỮ NHŨ VÀNG CÓ CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.
 
- 1 ĐĨA CD CHỨA NỘI DUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (FILE WORD, PDF, CLIP (NẾU CÓ))
 
SINH VIÊN NỘP LẠI CHẬM NHẤT VÀO LÚC 17g00, NGÀY 08/10/2016, QUÁ THỜI HẠN NÊU TRÊN SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP.
 
CHÚC SINH VIÊN HOÀN THÀNH TỐT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA MÌNH !!!
 
 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỜNG
                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                              Th.S PHAN THỊ THANH HƯƠNG
 
 
1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:
 
 
2. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:
 
 

 

Phòng Đào tạo

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400