Phòng Công tác HSSV

Ngày gửi 31/05/2017

 -  4767 Lượt xem

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

SỐ:…../TB-ĐTN-CĐVD

 

 

        Tp. Hồ Chí Minh, Ngày  30  tháng  05  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 2017

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

-  Hỗ trợ những thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại TP.HCM.

-  Hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong quá trình nộp hồ sơ xác nhận vào các trường ĐH – CĐ ở TP.HCM sau kỳ thi THPT Quốc gia.

- Tạo sự an tâm của thí sinh chuẩn bị tâm lý tốt trước khi bước vào kỳ thi.

2. Yêu cầu:

- An toàn - hiệu quả - thiết thực - kỷ luật.

- Có sự phối hợp chặc chẽ với đơn vị chức năng khu vực quận, huyện đoàn trên địa bàn TP để đảm bảo tốt nhất cho thí sinh dự thi và nộp hồ sơ xét tuyển .

II.  THỜI GIAN - ĐỊA BÀN - ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ :

1.  Lễ ra quân: 18/06/2017

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/06/2017-12/08/2017.

2.1. Giai đoạn 1 : Hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thời gian: 18/06/2017-24/06/2017.

-  Địa bàn:

·   Các hội đồng thi THPT Quốc gia trên 24 quận, huyện địa bàn Thành phố.

·   Tại trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM.

·   Tại các điểm nút giao thông gần các hội đồng thi.

2.2. Giai đoạn 2 : Hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong thời gian nộp hồ sơ.

 - Thời gian: 01/08/2017- 07/08/2017.

 - Địa bàn:

·   Tại trung tâm hỗ trợ học sinh -  sinh viên TP. HCM.

·   Tại các trường ĐH-CĐ,

·   Tại các bến xe miền Đông, miền Tây, bến xe Chợ Lớn, bến xe An Sương.

3. TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG: 13/08/2017

4. Các chi đoàn nhận thông báo nộp lại danh sách đăng kí cho Văn phòng Đoàn trường ngày 12/06/2017.

  Phụ trách nhận đăng ký: Đ/c Lưu Thị Minh Hiếu ( Sđt: 01256648557).  Đề nghị các Đoàn viên thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và nhiệm vụ của một đoàn viên thanh niên./.

 

 

 

TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

P.BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN NGỌC NHANH

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn trường CĐ Viễn Đông

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400