Phòng Công tác HSSV

Ngày gửi 17/06/2017

 -  420 Lượt xem

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

 

 

                                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v xét Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chi Bộ Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn rà rà soát lực lượng Cảm tình Đảng và giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau :

1. Đối với Chi Đoàn: 
Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành rà soát đoàn viên là Cảm tình Đảng tại chi đoàn báo cáo về cho Đoàn khoa các trường hợp cụ thể để tạo điều kiện hỗ trợ xúc tiến hoàn thành các thủ tục tiến hành kết nạp Đảng cho các trường hợp.
Tiến hành họp Chi đoàn bầu chọn đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm học 2016 - 2017, lập danh sách gửi danh sách về Đoàn khoa các đoàn viên, thanh niên đầy đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Là đoàn viên có kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên đạt xuất sắc (Căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động phong trào đoàn viên năm học 2015 - 2016).

- Có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng và có lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng.

2. Đối với cán bộ, giảng viên: Là cán bộ, giảng viên xuất sắc và được Nhà trường đánh giá là lao động tiên tiến, danh sách giới thiệu phải có ý kiến của lãnh đạo đơn vị.

3. Đối với Đoàn khoa:
Ban Chấp hành các Đoàn khoa triển khai việc bình chọn đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng đến tất cả các Chi đoàn, đoàn viên. 
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn cần quan tâm xem xét giới thiệu những đồng chí là BCH Đoàn Trường, BCH Đoàn các Khoa, cán bộ Đoàn – Hội các cấp chưa được giới thiệu tham gia các Lớp Cảm tình Đảng trước đây.
BCH Đoàn khoa tiến hành xét duyệt và tổng hợp danh sách (theo mẫu) có xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa gửi về văn phòng Đoàn trường bằng văn bản và  email theo địa chỉ: votuongduy@viendong.edu.vn
4. Tiến độ thực hiện: 
- Hạn chót các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường nộp danh sách đoàn viên ưu tú tham gia học Lớp Cảm tình Đảng bằng văn bản có chữ ký đầy đủ về văn phòng Đoàn trường trước 11g00, ngày 05 tháng 07 năm 2017, đồng thời gửi email về Văn phòng Đoàn trường để tổng hợp.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn, Đoàn khoa thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.

 

TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

P.BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN QUANG VINH

 

 

Đoàn trường CĐ Viễn Đông

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400