Sinh viên

Ngày gửi 22/06/2017

 -  2426 Lượt xem

                       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Số: 221/TB-CĐVĐ-17                             Tp.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên ngành Tin Học Ứng Dụng

Khóa 8 năm học (2014 – 2017)

Trình độ Cao đẳng

Căn cứ kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp năm học 2014 – 2017 cho sinh viên ngành Tin Học Ứng Dụng Khóa 8, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 8 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau:

1.   Thời gian bảo vệ: 09h00 ngày 24/06/2017

2.   Địa điểm: Phòng Curie 7 – Lầu 3 – Trường CĐ Viễn Đông

                        Khu CV PMQT, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM.

3.   Các sinh viên (SV) bảo vệ theo thứ tự danh sách đính kèm. 

4.   Thời gian báo cáo cho 1 đề tài là 15 phút, chưa tính thời gian trả lời các câu hỏi của Hội đồng phản biện.

5.   SV tham gia bảo vệ khóa luận mặc trang phục lịch sự nghiêm túc (nam mặc áo sơ mi trắng, quần tây và bỏ áo vào quần, giày/ dép có quai sau. Nữ mặc áo sơ mi trắng, váy hoặc quần tây và bỏ áo vào quần, giày/ dép có quai sau.) và có mặt đúng giờ. Các SV khóa khác có thể đến tham dự, lưu ý giữ trật tự trong thời gian tổ chức và có mặt đúng giờ.

6.   Sau khi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp, SV hiệu chỉnh bài theo yêu cầu và góp ý của hội đồng và nộp lại

·      1 cuốn Khóa luận tốt nghiệp bìa cứng (màu xanh dương), chữ nhũ vàng có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn.

·      1 đĩa CD chứa nội dung Khóa luận tốt nghiệp (File Word, PDF, Clip (nếu có)).

SV nộp lại chậm nhất vào lúc 17h00, ngày 22/07/2017, quá thời gian này SV không đủ điều kiện hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp và không được xét tốt nghiệp.

      Phòng Đào tạo thông báo để Khoa và sinh viên thực hiện.

                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                         (đã ký)                        

 

                                                                                                      Th.S PHAN THỊ THANH HƯƠNG

 

2. DSSV bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Tin học Ứng dụng khóa 8

P.Đào Tạo

Không tìm thấy sự kiện nào

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Thăm dò ý kiến

Không tìm thấy dữ liệu