Phòng Công tác HSSV

Ngày gửi 29/08/2017

 -  22056 Lượt xem

THÔNG BÁO
 
(V/v: Mua bảo hiểm y tế bắt buộc và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho HSSV năm học 2017 – 2018)   
 
Căn cứ công văn 2159/BHXH-BT ngày 1 tháng 6 năm 2017 về việc mức đóng BHXH, BHYT,
BHTN, bảo hiểm TNLĐ- BNN theo mức lương cơ sở mới của Tổng Giám Đốc BHXH VN, Trường
Cao Đẳng Viễn Đông thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tại trường việc
mua bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm học 2017-2018 như sau:
1.      Đối tượng tham gia :
-  HSSV là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT (ngoại trừ các trường hợp đã tham gia BHYT
theo các nhóm đối tượng quy định của luật BHYT).
- HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác gồm lưu học sinh, thân nhân của các
đối tượng theo quy định pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân
dân, Cơ yếu), SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo…đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định
của Chính phủ chỉ nộp bản photo thẻ BHYT còn giá trị sử dụng cho Phòng Công tác HSSV.
2.      Mức phí và thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Năm học 2017-2018 Nhà nước áp dụng mức lương
cơ sở 1.300.000 đồng/tháng để tính mức đóng bảo hiểm y tế, theo đó HSSV đóng 70%, nhà nước hỗ
trợ 30%. Cụ thể theo 2 thời hạn sau:
2.1.Thời hạn 03 tháng: mức thu 123.000đ/HSSV, BHYT có hiệu lực từ 01/10/2017 ->
31/12/2017: dành cho SV khóa 11 và SV khóa 9,10 chưa có BHYT.
2.2.Thời hạn 12 tháng: mức thu 492.000đ/HSSV, BHYT có hiệu lực từ 01/01/2018 –
31/12/2018: dành cho SV các khóa 9,10 và 11.
3.      Thời hạn đóng tiền và đăng ký thông tin để làm thẻ BHYT:
 
-          Đợt 1 : Từ ngày 01/09/2017 đến 15/09/2017   (Áp dụng cho mục 2.1)
-          Đợt 2 : Từ ngày 01/12/2017 đến 15/12/2017 (Áp dụng cho mục 2.2)
 
4.      Hình thức nộp phí BHYT:
HSSV đóng tiền và nhận biên lai tại Bộ phận Kế toán – Phòng Administration – Tầng trệt. Sau đó gặp
cô Tuyền – P.CTHSSV để được hướng dẫn đăng ký thông tin. (mang theo 01 bản CMND photo)
Lưu ý:
 Nhà trường không chịu trách nhiệm về BHYT của HSSV liên quan đến việc chậm nộp tiền
hoặc không đăng ký nơi Khám chữa bệnh ban đầu đúng quy định kể từ ngày 20/09/2017 cho
mục 2.1 và kể từ ngày 20/12/2017 cho mục 2.2
 Trường hợp SV không đăng ký nơi  Khám chữa bệnh ban đầu (KCB BĐ) với bất kỳ lý do gì
nhà trường sẽ tự động chọn nơi đăng ký KCB BĐ cho sinh viên theo quy định của Nhà nước.
5.      Thời gian nhận thẻ BHYT : Trường sẽ thông báo trên website: www.viendong.edu.vn và bảng
thông tin.
 
SV có thắc mắc về mua BHYT, vui lòng liên hệ cô Tuyền - Phòng CT.HSSV, hoặc liên hệ điện thoại
số (028) 3715 4308 để được hướng dẫn.
Nơi nhận:                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                              Phụ Trách Tổ Chức Hành Chánh
 
                                                                                                                   Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tran Phuong Tuyen

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400