TT Ngoại ngữ

Ngày gửi 13/01/2018

 -  4094 Lượt xem

Sinh viên muốn kiểm tra mã lớp và thời gian học cập nhật tại đây
 
Sinh viên lưu ý:
 
- TẠI LỚP HỌC NÀY TTNN  NHẬN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ  BỔ SUNG THÊM
 
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
 
Mail: chuandaura@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
 
- Sinh viên tải mẫu giấy đăng ký dự thi Toeic điền đầy đủ thông tin nộp cho Giảng viên trước ngày thitại đây
Điện thoại: 08 3715 4288 (Trong giờ hành chính)

Trung tâm Ngoại ngữ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400