TT Ngoại ngữ

Ngày gửi 27/01/2018

 -  707 Lượt xem

TT Ngoại ngữ thông báo điểm chuẩn đầu ra TOEIC thi ngày 04/01/2018 - Phòng thi: Curie 8 - Mã lớp: 1417T96TOEIC - GV: Phạm Khánh Minh

SV xem điểm và làm đơn phúc khảo từ ngày 29/01/2018 => 31/01/2018.

Trung tâm Ngoại ngữ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400