Thông báo nộp hồ sơ xét chọn Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi Toàn quốc

Ngày gửi 30/03/2018

 -  337 Lượt xem

BCH Đoàn trường Cao đẳng Viễn Đông xin gửi đến toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên, công nhân viên quy chế giải thưởng "Người thở trẻ giỏi" toàn quốc.  Những bạn nào xét thấy mình đủ điều kiện xét giải thưởng hoặc giới thiệu bạn bè có đủ điều kiện xét giải thưởng có thể liên hệ với Văn phòng Đoàn, Lầu 1, Trường Cao đẳng Viễn Đông để được hỗ trợ:

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc là giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh những đoàn viên, thanh niên công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo nghề có thành tích xuất sắc trong học tập; nghệ nhân, thợ thủ công có tay nghề xuất sắc, có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển nghề; khích lệ thanh niên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Hội đồng xét trao giải thưởng

Hội đồng xét trao giải thưởng bao gồm:

- Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn là Chủ tịch Hội đồng trao giải.

- Thành phần Hội đồng bao gồm:

+ Đại diện Đoàn Chủ tịch Hội dạy nghề Việt Nam.

+ Đại diện Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Đại diện Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ.

+ Đại diện Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đoàn.

+ Đại diện cơ quan truyền thông, báo chí.

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị, Ban Thanh niên trường học, Văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Phân công Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực giúp việc cho Hội đồng.  

Điều 3. Kinh phí giải thưởng

Kinh phí giải thưởng từ nguồn vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp ủng hộ.

CHƯƠNG II

ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN

 

Điều 4. Đối tượng

Đối tượng xét trao giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc:

- Đoàn viên, thanh niên quốc tịch Việt Nam có độ tuổi từ 16 – 35 đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và nước ngoài.

- Công nhân đang trực tiếp lao động, sản xuất; kỹ sư, kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất hoặc điều hành các quy trình sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp (không phân biệt các thành phần kinh tế); học viên tại các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc (các trung tâm, trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có dạy nghề…); nghệ nhân, thợ thủ công có tay nghề xuất sắc, có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển nghề.

Điều 5. Tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn chung

- Là tấm gương tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, công tác của đơn vị, doanh nghiệp; có ảnh hưởng tốt đối với tập thể; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn bạn bè đồng nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội.

- Đạt các danh hiệu khen thưởng (bằng khen, giấy khen, chứng nhận, chứng chỉ…) của Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố, Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp, các Tập đoàn, các Tổng công ty, các cơ sở đào tạo nghề ghi nhận thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, hoạt động sáng tạo.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

2.1. Đối với học viên trong các cơ sở đào tạo nghề

- Đạt thành tích học tập giỏi liên tục qua các năm học, đạt giải cao trong các hội thi tay nghề cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế.

- Có sáng kiến, sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập đã được ứng dụng trong thực tế và đạt hiệu quả, được cấp có thẩm quyền công nhận.

2.2. Đối với công nhân lao động

- Có sáng kiến, sáng tạo (được cấp có thẩm quyền công nhận) áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

- Có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp giỏi.

- Đạt giải trong các Hội thi tay nghề ở trong nước, khu vực và quốc tế.

- Số lượng công nhân lao động được tuyên dương căn cứ vào chất lượng hồ sơ, đảm bảo không dưới 45% trong tổng số người được tuyên dương.

2.3. Đối với kỹ sư, kỹ thuật viên

- Là đối tượng trực tiếp tham gia sản xuất hoặc điều hành các quy trình sản xuất trong đơn vị.

- Có trình độ chuyên môn sâu; chủ trì thiết kế, giám sát các quy trình, công đoạn sản xuất khó tại đơn vị, doanh nghiệp.

 - Có nhiều sáng kiến, sáng tạo (được cấp có thẩm quyền công nhận) áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

2.4. Đối với nghệ nhân, thợ thủ công

- Có tay nghề xuất sắc, có các kỹ năng nghề thuần thục trong lĩnh vực nghề được cấp có thẩm quyền chứng nhận.

- Có nhiều đóng góp trong việc duy trì, bảo tồn và phát triển nghề.

 

CHƯƠNG III

QUY TRÌNH XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG

 

Điều 6. Đơn vị đề xuất trao thưởng

Đơn vị có thẩm quyền đề xuất trao giải thưởng các cấp là:

1. Đối với giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” cấp Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc

- Ban Thường vụ Quận, Huyện đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Ban quản lý, Công đoàn, Đoàn thanh niên các Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn; các Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tại địa phương.

- Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố (thuộc các thành phần kinh tế).

- Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn.

- Các cơ quan báo chí tại địa phương.

2. Đối với giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc (cấp Trung ương)

- Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

- Các cơ quan báo chí của Đoàn.

- Các Tập đoàn, Tổng công ty (thuộc các thành phần kinh tế).

- Các Bộ, ngành.

Điều 7. Hồ sơ xét trao giải thưởng

Hồ sơ xét trao giải thưởng bao gồm:

- Bản giới thiệu tóm tắt lý lịch cá nhân (theo mẫu).

- 02 ảnh cá nhân (3x4cm).

- Bản báo cáo thành tích cá nhân trong quá trình lao động, học tập có xác nhận của các cấp có thẩm quyền trong đơn vị (theo mẫu).

- Bản sao các quyết định khen thưởng, các danh hiệu thi đua, các giải thưởng, công nhận phát minh, sáng chế… đã đạt được.

- Công văn đề nghị xét trao giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” của cấp đề xuất khen thưởng.

          Điều 8. Quy trình, thời gian xét trao giải thưởng

          1. Đối với cấp Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc

          Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng về Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc. Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét trao giải thưởng để tổng hợp, đánh giá các trường hợp được đề cử và thẩm định thực tế (nếu cần thiết). Căn cứ hồ sơ và quá trình đánh giá, thẩm định, Hội đồng xét trao giải thưởng lựa chọn các tấm gương tiêu biểu trình Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh xem xét trao giải thưởng. Thời gian xét, trao giải do Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh quyết định.

          2. Đối với cấp Trung ương

         Căn cứ hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng gửi về từ các đơn vị, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn (đơn vị thường trực Hội đồng xét trao giải thưởng) tổng hợp danh sách, thẩm định thực tế (nếu cần thiết), báo cáo Hội đồng xét trao giải thưởng để lựa chọn các tấm gương tiêu biểu trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét khen thưởng.

         Hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng của các đơn vị gửi về Trung ương Đoàn trước ngày 15/12 hằng năm (hoặc căn cứ theo kế hoạch tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” hằng năm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) qua Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn (địa chỉ: 62 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội). Thời gian trao giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc được tổ chức vào tháng 5 hàng năm.

        

CHƯƠNG IV

CƠ CẤU, HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG,

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG

 “NGƯỜI THỢ TRẺ GIỎI”

 

Điều 9. Cơ cấu giải thưởng

1. Số lượng cá nhân được nhận giải thưởng mỗi năm do Hội đồng xét trao giải thưởng quyết định.

          2. Mỗi cá nhân chỉ được nhận duy nhất một lần giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”.

          Điều 10. Hình thức trao giải

1. Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc được tổ chức thường niên vào tháng 5 hàng năm.

          2. Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc bao gồm: Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, biểu trưng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” và tiền thưởng.

          Hình thức trao thưởng đối với giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” được tổ chức trang trọng, chu đáo tùy theo điều kiện thực tế.

          Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân được nhận giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”

Cá nhân nhận giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” sẽ được Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn bảo trợ, giới thiệu tham gia trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và các hoạt động khác có liên quan; có nghĩa vụ tham gia tích cực các hoạt động của Câu lạc bộ Thợ trẻ giỏi.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện quy chế, căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn có trách nhiệm đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đoàn sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  

Đoàn trường CĐ Viễn Đông

Tin quan trọng

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat

Vivatuvan


0966337755 - 0977334400

Hình ảnh hoạt động

Đêm hội Giao lưu SV & Cựu SV

Loading the player...

Thăm dò ý kiến

Lượt truy cập

  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 961
  • Tất cả: 8.482.051

Người tìm việc

Không tìm thấy dữ liệu

Chuyên trang

Xét tuyển trực tuyến Tuyển sinh cao đẳng chính quy 2017Tuyển sinh Đại học từ xa - Liên thông ĐH-CĐ Tuyển sinh Cao đẳng nghề - Trung cấp Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Du Học Mỹ - Tu nghiệp sinh Nhật Quan hệ doanh nghiệp và việc làm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Các câu lạc bộ học thuật Địa chỉ