TT Ngoại ngữ

Ngày gửi 06/07/2018

 -  840 Lượt xem

Trung tâm Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn đầu ra TOEIC khóa 0118T96TOEIC thi ngày 20/06/2018. SV kiểm tra điểm và làm đơn phúc khảo tại Phòng Đào tạo Tầng 1. Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 07/07/2018 đến hết 14/07/2018. Sau thời gian trên Trung tâm Ngoại ngữ sẽ không nhận khiếu nại thắc mắc nào, và sẽ lên Quyết định công nhận điểm này. 

Trung tâm Ngoại ngữ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400