TT Tin học

Ngày gửi 12/09/2018

 -  258 Lượt xem

Hiện sinh viên  các lớp thuộc trung tâm ngoại ngữ và trung tâm tin học cập nhật điểm số trên trang cá nhân, Mục Khóa đào tạo ngắn hạn.

Sinh viên có thắc mắc về kết quả chuẩn đầu ra có thể liên hệ qua email: dotran@vido.edu.vn để kiểm tra điểm.

Phòng Đào tạo

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400