Thông báo thời gian thu học phí HK1 (2021-2022) của SV các khóa chính quy và phi chính quy

Ngày gửi 25/10/2021

 -  1321 Lượt xem

Thông báo thời gian thu học phí HK1 (2021-2022)

Các khóa chính quy (hệ Cao đẳng, Đại học liên kết các khóa 13, 14, 15; Cao đẳng 9+3+1 khóa 1, 2, 3) và các lớp phi chính quy (liên thông)

 

 

 

 

 

 

Administrator

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400