Giới thiệu Khoa Lập trình ứng dụng

Khoa Công Nghệ thông tin

Trong xu thế Thế giới chúng ta đang chuyển sang thời đại số hóa – Ngày nay, không có một ngành công...

Học Cao đẳng nghề chính quy - Hướng đi vững chắc cho tương...

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề chính quy của trường Cao đẳng Viễn Đông với phương châm cung cấp...

GIỚI THIỆU KHOA LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

Ngày nay CNTT hiện diện ở hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội, vui chơi, giải trí, giáo dục, y tế,...

Ngành Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) học những gì?...

“Công nghệ thông tin” - gọi tắt là IT (Information Technology) trên thế giới bao gồm khoa học máy...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400