Chương trình đào tạo Khoa Lập trình ứng dụng

Nội dung chương trình đào tạo khoa CNTT

Sau hơn năm năm hình thành và phát triển, trường Cao Đẳng Viễn Đông có 4 khoa, đào tạo 7 ngành bậc...

Chương trình đào tạo và học phí ngành Tin học và kỹ thuật...

Sau hơn năm năm hình thành và phát triển, trường Cao Đẳng Viễn Đông có 4 khoa, đào tạo 7 ngành bậc...

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Tin học ứng...

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400