Chương trình đào tạo Khoa Quản trị kinh doanh

Tặng bản quyền từ điển Tách-Ghép âm Tiếng Anh cho HSSV CĐ...

Nhằm giúp các bạn HSSV Cao đẳng Viễn Đông có điều kiện thuận lợi trong việc học Tiếng Anh, tra cứu...

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh: Chuyên ngành QT Nhân sự, QT Marketing, QT Ngoại thương, QT...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hệ Trung cấp...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hệ Trung cấp CN

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng nghề

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng chính quy

Tài liệu tham khảo các môn học Khoa Quản trị kinh doanh

Nhằm hỗ trợ các bạn HSSV Khoa Quản trị kinh doanh trường Cao đẳng Viễn Đông học tốt hơn nữa các môn...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng

Chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng. Nhà Trường đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp cho...

Tổng quan Ngành Quản Trị Văn Phòng

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về Ngành Quản trị Văn phòng

Xác định được tầm quan trọng của Ngành Quản trị hành chính văn phòng trong các cơ quan tổ chức và...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, QT...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (QTKD, QT Marketing....)

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400