Chương trình đào tạo Khoa Kế toán - Tài chính

Chuẩn đầu ra ngành KẾ TOÁN

Có khả năng thiết lập, đọc, hiểu và phân tích các bảng Báo các tài chính (Financial Statements) như...

Chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ Cao đẳng chính quy

Chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ Cao đẳng chính quy: Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400